دسته بندی خبر

دسته بندی اشعار

اشعار مرتضی اسدی

خداوندگار

ازعشق توآسمان چشمم.هرلحظه به آب دیده شویم
0 ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ در اشعار توسط ayeneh ادامه متن ›

طوفان عشق

چشم دل نازک من بازدگربارتوراخواهدجست
0 ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ در اشعار توسط admin ادامه متن ›

خارجفا

بعدازاین دل ندهم باکس وباغیرنباشم.یادتوآرم وبایارسبک سیرنباشم
0 ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ در اشعار توسط admin ادامه متن ›